Jual Char Arus

JUAL JIKAEL SET XG+12
JUAL JIKAEL DUAL BLADE XG+12
@500K
ALL 900K

Jual Char Trickster : (SOLD OUT)
Reputasi      : Novice
Job           : Trickster
Nick          : Elmamo
Level         : 214
Id Tahun      : 2010 Data Sangat Lengkap
Acc Alca      : Kosong 
Item Mall/Im  : Kosong 
Full Equip    : HTBS Joker XG+11 
              : WW XG+12
              : BH XG+12
              : Jester Fire Ball XG+12
              : Fly Phoenix
Jual Char Assassin : (SOLD OUT)
Reputasi      : Greenhorn
Job           : Assassin
Nick          : Korpe
Level         : 215
Id Tahun      : 2011 Data Sangat Lengkap
Acc Alca      : DDH5 dan DDT5 MPW20
Item Mall/IM  : Reset Job 1Buah 
Full Equip    : Flash HTBS XG+12
              : BH XG+12
              : DWW XG+12
              : JFB XG+12/CATAS XG+12
              : Fly Blue Phoenix
Jual Char Priest :
Reputasi      : Greenhorn
Job           : Priest
Nick          : Micee
Level         : 218
Id Tahun      : Id Baru Data Sangat Lengkap
Acc Alca      : Kosong
Full Equip    : TBS Holistic XG+11
              : BR XG+12/AR XG+11
              : WW XG+12
              : Priest Fire Ball XG+12
              : Fly Blue Phoenix
Jual Char Burner :
Reputasi      : Greenhorn
Job           : Burner
Nick          : Mileycruss
Level         : 210
Id Tahun      : Id Baru Data Sangat Lengkap
Acc Alca      : Kosong
Full Equip    : TBS Ice Armor XG+8
              : BR XG+12/AR XG+12
              : WW XG+12
              : Mage Fire Ball XG+12
              : Fly Phoenix
Jual Char Assassin :
Reputasi      : Apprentice
Job           : Assassin
Nick          : Wheskey
Level         : 213
Id Tahun      : 2010 Data Sangat Lengkap
Acc Alca      : Kosong
Full Equip    : RS XG+12
              : BH XG+12
              : DWW XG+12
              : CATAS XG+12
              : Fly Green Wings
Jual Char Gurnner+Cleric 1 ID : (SOLD OUT)
Gurnner       : Greenhorn[Gurnner]Wolddest Level 192
Cleric        : Greenhorn[Cleric]Raniniesth Level 150
Id Tahun      : Id Baru Data Sangat Lengkap
Equip         : Polsan



~ Data Lengkap, Aman No Hack Back Char
~ Kurang Aman Silakang Tanya Kepada Seal Lovers Lain
~ Pembayaran Melalui (ATM) : BCA 
~ Pembayaran Melalui (COD) : Jaktim (Kp.rambutan)
Untuk Info  Lebih Lanjut Dapat Menghubungi Nomer Kami :
0896-9797-3867 (Wahyu)
0838-7227-0388 (Riyan)